Chun XIA (夏淳)

Chun XIA (夏淳) Follow

https://www.linkedin.com/in/chunrayxia/

Founding Partner of TSVC

  • Founding Partner of TSVC
  • Founder of Mash5 Technologies, Thinkmart, Brightinfo.com
  • Worked at SUN

Ventures of Chun XIA (夏淳)