Galileo Venture (伽利略资本)

Galileo Venture (伽利略资本) Follow

锐意进取,浩然正气,与创业者一起在路上

伽利略资本成立于2015年,专注于互联网、人工智能和大数据相关领域早期投资。锐意进取,浩然正气,与创业者一起在路上。

伽利略资本

Portfolios from Galileo Venture (伽利略资本)

People from Galileo Venture (伽利略资本)

Posts by Galileo Venture (伽利略资本)

Galileo Galilei 与 Galileo Venture

PreAngel在成长的6年中,已经裂变出6支基金,其中包括:荷多资本、喔赢资本、十维资本、鉴睿资本、鼎萃资本、PreAngel USD等多个天使投资基金品牌。

In news, Jan 06, 2017